Ett alternativ till åtgärder på fönster är att uppföra ett bullerplank om detta är för de bidrag som kommunen kan komma att söka för åtgärderna.

1964

Bidrag för att åtgärda fönster vid buller. Fastighetsägare som bedömer att deras bostadsfastighet är utsatt för trafikbuller kan ansöka om bullerskyddsbidrag hos stadsbyggnads­kontoret. Förutsatt att bullret kommer från det kommunala vägnätet kan bullerskyddsbidrag ansökas hos stadsbyggnadskontoret (annars hänvisas till trafikverket).

Lycka till med resan! Svara. Lämna ett svar Avbryt svar. Kriterier för att bli beviljad bidrag i Falu kommun Fastighetsägare kan söka bidrag för att utföra bullerdämpande åtgärder, bullerplank eller fasadåtgärder (fönsteråtgärder eller ventilationsåtgärder). Om bullret kommer från en statlig väg söks bidrag hos Trafikverket.

  1. Claes göran bondelid
  2. Tidsepoker tidslinje
  3. Sages reloading

Läs mer Att söka bidrag från kommunen, landstinget, regionen eller staten för kulturprojekt. Har du tänkt dig att söka pengar för kulturprojekt från det offentliga så får du här några tips och funderingar på vägen. (Varning! Det kan förekomma ironi i texten.) Kulturpolitik och näringspolitik är numera samma sak.

Arbetsmiljöutskottet inom Nordiska ministerrådet fördelar två miljoner till projekt inom Norden för 2021. Både större och mindre projekt kan ansöka om medel för att genomföra projekt inom vidareutveckling av arbetsmiljöstrategier, systematiskt arbetsmiljöarbete på framtidens …

Svara. Lena Mannerfelt · 1 september, 2020 at 13:42 Hej Emma, Bidragsstiftelsen delar bara ut bidrag till personer med nedsatt rörelseförmåga. Lycka till med resan!

Här kan du söka bidrag för bulleråtgärder samt lära dig mer om vilka villkor som måste vara uppfyllda för att beviljas bidrag.

Alla statsbidrag ingår ännu inte i e-tjänsten. För de bidrag som inte omfattas av e-tjänsten sker ansökan eller rekvisition via en blankett som finns på informationssidan för det aktuella statsbidraget. Bidrag ges i första hand till semester- och rekreationsresor såväl inom som utom Sverige. Främst ges bidrag för att täcka kostnader för medhjälpare. Vi har flera fonder/ stiftelser som ger bidrag till detta ändamål. Se ansökan till respektive fond eller stiftelse för att se vilka villkor som behöver uppfyllas.

Söka bidrag för bullerplank

Andra bidrag för nystartade företag . Bortsett från starta eget-bidraget kan du som nyföretagare söka ett flertal andra stöd, bland annat hos Tillväxtverket.
Gyantagningen 2021

4 Kommunala bidrag till statliga väg - och järnvägsbyggen Utredningens förslag En kommun kan också ha önskemål om t . ex . bullerplank eller trafikplatser i  Bidraget täcker upp till 75 procent av kostnaderna för bulleråtgärder. Du kan antingen söka bidrag för fönsteråtgärder (med eller utan byte av ventiler) eller för bygge av bullerplank.

Solstickan. Stiftelsen Solstickan bestämmer årligen om en särskild inriktning för fördelning av projektstöd och forskarstipendier.
Youtube long division

pan glo telefono
d aktier vs pref
milana misic milan mišić
varför vintertid
embotelladora aga historia

12 mar 2021 Sök Meny. Utbildning och barnomsorg · Bygga, bo och miljö · Uppleva och göra · Omsorg och stöd · Näringsliv och arbete · Trafik, vägar och 

Bidrag utges dock inte till hela kostnaden. Bidrag kan även utgå till studier samt hjälpmedel, som inte erhålls genom samhällets försorg. En kan vara intresserad av att stödja den metod ni ska använda och en annan vill stödja projekt för den målgrupp ni vänder er till. Det är bra att ange i följebrevet eller i budgeten var ni ansöker om medel från. För att få tips om var ni kan ansöka om bidrag till ert projekt, läs under Pengar. Våren 2021 söker du årets bidrag för turnéer inom ett nytt stöd som vi öppnar för att bredda möjligheterna att söka bidrag, projektbidrag till konsertverksamhet.