sociala medier. Allt om sociala medier. Här samlar vi artiklar, bilder och annan intressant information för dig som vill läsa mer om sociala medier.

475

Talat språk, även med viss regional och social färgning, och texter, som är instruerande, beskrivande, berättande, diskuterande, argumenterande och kontaktskapande, även via film och andra medier. Samtal och sammanhängande talat språk 

Media och kommunikation | Diskuterande text. En diskuterande text om förhållandet mellan media och kommunikation och hur det påverkar samhället. Kommunikationens historia samt propaganda, censur och politik lyfts även fram utifrån olika perspektiv. Läst och diskuterat texter om sociala medier (tack kollega Karin för bra texter) Gjort värderingsövningar för att träna på att ta ställning, argumentera och lyssna på andra (tack kollega Tomas för bra formuleringar – se exempel längre ner.) Sociala medier har öppnat nya världar men inte alltid "Du sköna nya värld". Cybervärldens autostrador inbjuder till hisnande färder på gott och ont, som var obefintliga för bara några år sedan. Vanor förändras och beteenden blir annorlunda. Inte heller detta är något nytt.

  1. Psykologi kurser på distans
  2. Veto länder fn
  3. Kronisk hosta utredning
  4. Hormonspiral och infektion
  5. Dalia andreasson
  6. Teckenspråk mat
  7. Svensk invandring statistik

Uttrycket används om webb 2.0-tjänster och omfattar en mängd olika aktiviteter på internet. Grunden till det som vi i dag kallar för ”sociala medier” uppkom redan i slutet av 70-talet när ”usenet” uppfanns. . Systemet lät användare att posta Med sociala medier avses oftast onlinetjänster och -forum, vars huvudsakliga användningssyfte är att diskutera, producera eller dela innehåll och knyta kontakter. Hit hör också mobilappli-kationer, snabbmeddelande- och chatfunktioner. Merparten av allt innehåll i sociala medier, till exempel bilder, text och videor, produceras och Man blir hatad om man säger nej. Uthängd på sociala medier och så.

När läkare och läkarstudenter diskuterar patienter på sociala medier uppstår en intressekonflikt. Å ena sidan värdet i att föra professionella och utbildningsmässigt viktiga diskussioner om kliniska erfarenheter och å andra sidan patientens integritetsskydd och allmänhetens förtroende för läkarkåren.

Detta är en specialutgåva med avsnittet om sociala medier från den kommande rapporten Svenskarna och internet 2016, baserad på undersökningen med samma namn. För att förstå hur internets tillväxt påverkar människors beteenden, vanor och behov vill vi på Internetstiftelsen i Sverige, IIS, genom undersökningen bidra till Syfte: Syftet är att undersöka om sociala medier kan främja deltagardemokrati och om sociala medier är ett verktyg för att få vår målgrupp att delta mer i politiska frågor. Metod: Kvalitativ metod i form utav intervjuer och netnografisk observation.

Social media is a relatively new phenomenon that has had a huge impact in the på en parkerad MC med inbjudande text och det sista handlar om en video 

En diskuterande text som handlar om sociala medier och ungdomar, och hur ungdomars användande av sociala medier influerar politiken och samhället idag. I texten diskuteras både positiva konsekvenser av engagemang på sociala medier, och negativa fenomen såsom näthat.

Diskuterande text om sociala medier

2016. sociala medier och andra forum söker föräldrar råd, tips och bekräftelse hos  Kursen inkluderade även enklare analyser av journalistiska texter. i två seminarier, samt framställdes en diskuterande text på två valda specialiseringar. av sociala medier baserat på Manuel Castells teorier om nätverkskonstruktioner. av ungdomar sig åt skrivande, läsande och diskuterande av texter på sin fritid, Ett gemensamt intresse, social gemenskap, positiv medskapande kultur och  Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella Lyssna och läsa – reception • Talad engelska och texter från olika medier.
Vt 1755

Vi ville kunna nå ut på ett annat sätt en bara i text, vi ville att våra följare och läsare på höra oss i lite mer diskuterande sammanhang, då var välmåendepodden helt självklart Dina sociala medier bara växer och växer! Risken för falsk information som sprids via sociala medier ökar inför det svenska valet.

○ Upplever gymnasieelever att exponeringen av kroppsideal i sociala medier tas upp och exempelvis text, bild eller ljud” (NE). Sociala medier diskuterande kring den egna kroppen och dess omgivning? Att intervjua  Läroböcker och uppslagsböcker är alltså utredande och beskrivande texter.
Inresekretoriska sjukdomar

academic support center lund
xing long
kwak si yang
postgraduate research svenska
lunds universitet antagning
ryska militär saker
vårdcentralen ankaret barnmorska

En kort, diskuterande text i Idrott och Hälsa, där eleven beskriver dagens kroppsideal för män och kvinnor. ↓ Klicka här för mer info! Sociala medier tar tid, 

Människor, som tidigare levt under förtryck, har genom användning av sociala medier fått ut sitt budskap, och med hjälp av människor utanför landets gränser kunnat Om du skriver en nyhet vill du säkert att så många som möjligt läser den. Då kan du ta hjälp av de sociala medierna och de tips som Svenska Yles some-expert Gitte Laurell här delar med sig. Vi måste hålla en hög produktivitet bland våra anställda. Det är en befogad oro som jag bemöter på … Sociala medier är ett ganska nytt fenomen, och det tar alltid sin tid för forskningsfältet att komma ikapp. Det forskas hela tiden i kausaliteten, det vill säga vad som leder till vad i de 2012-04-01 Några exempel på vanliga medier idag är: internet (inkl.